Crochet baby blanket in purple and white / Плетено бебешко одеяло в лилаво

Crochet baby blanket in purple and white / Плетено бебешко одеяло в лилаво

  Crochet granny squares baby blanket in white and purple made from a very mild baby yarn which warm and soft.   Плетено бебешко одеяло в бяло и лилаво от зашити един за друг квадрати с цветен мотив. От съвсем лека бебешка прежда, която при това топли...
Wall decoration / Декорация за стена

Wall decoration / Декорация за стена

  Two doilies used with a slightly different purpose – as wall decoration – the white and the purple color match very well my gray wall.   Две кръгли покривки, този път използвани с малко по-различно предназначение – като декорация за стена...