anndim-pletena ko6nica

Very useful crochet baskets made of cotton in various sizes for decoration and storage of items. Can be used for jewelry, toiletries, small items, bread or fruits, and many others.


Много удобни плетени кошници, направени от памук, в разнообразни размери за декорация и за съхраняване на всякакви вещи. Могат да се използват за бижута, тоалетни принадлежности, дребни вещи, хляб или плодове и много други.

anndim-pletena ko6nica2anndim-pletena ko6nica3